Верховна Рада України ухвалила Закон "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки"

Закон прийнято в редакції першого читання.

Документом затверджено засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційну стратегію) на 2014 — 2017 роки; визначено порядок та суб'єктів здійснення моніторингу, координації її імплементації, а також критерії оцінювання її виконання; доручено Уряду протягом трьох місяців затвердити державну програму, у якій визначити конкретні заходи, строки їх виконання та відповідальні органи.

Антикорупційна стратегія спрямована, зокрема, на:

 • створення в Україні системи прийняття рішень щодо антикорупційної політики на основі аналізу достовірних даних про корупцію, моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на стан справ з корупцією незалежним спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики у партнерстві із громадянським суспільством, а також формування суспільної підтримки у подоланні корупції;
 • створення системи доброчесної та професійної публічної служби відповідно до міжнародних стандартів та кращого світового досвіду;
 • запровадження ефективних антикорупційних програм у центральних органах виконавчої влади, а також у державних, казенних, комунальних підприємствах та господарських товариствах, у яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків, забезпечення для суспільства прозорості їх діяльності;
 • усунення ризиків корупції та впровадження прозорої системи проведення державних закупівель;
 • подолання корупції у судочинстві;
 • усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування сприятливого для відмови від корупційних практик бізнес-клімату та не толерантного ставлення бізнесу до корупції;
 • створення системи інструментів, які би дозволяли ефективно виявляти та розслідувати корупційні злочини, конфісковувати майно, яке було предметом злочинної діяльності або одержане як її наслідок, притягувати до відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних злочинів тощо.

Відповідно до Закону:

 • оцінка ефективності Антикорупційної стратегії здійснюватиметься на основі щорічних досліджень стану корупції в Україні та визначення рівня імплементації міжнародних стандартів у сфері антикорупційної політики;
 • за результатами здійснення досліджень стану корупції, індикаторами успішної реалізації Стратегії будуть збільшення частки населення, яка негативно ставиться до корупційних проявів, зменшення частки населення, яка мала власний досвід корупційної поведінки, зростання кількості громадян, готових повідомляти про факти корупційних проявів, а так само громадян, які заявили про факти корупції, що мали щодо них місце, до компетентних органів;
 • визначення рівня імплементації міжнародних стандартів оцінюватиметься виходячи із виконання рекомендацій для України, наданих Групою держав проти корупції (GRECO), а також рекомендацій наданих в рамках моніторингу Стамбульського плану дій для країн Антикорупційної мережі країн Організації економічної співпраці та розвитку, імплементація Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС, покращення значення Індексу сприйняття корупції за результатами досліджень "Transparency International";
 • оцінка стану виконання Стратегії здійснюватиметься щороку за результатами парламентських слухань у Верховній Раді України. З цією метою спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики готуватиметься проект щорічної національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики, до якої включатиметься звіт щодо стану виконання Стратегії і який подаватиметься до Верховної Ради України до 1 травня року, наступного за звітним;

Кабінет Міністрів України, з метою виконання заходів, передбачених Антикорупційною стратегією, затверджуватиме державну програму, яка переглядатиметься щорічно з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, висновків та рекомендацій парламентських слухань щодо національного звіту про стан справ з корупцією.