Нагадаємо, 26 квітня, виповнюється 25 років з дня Чорнобильської катастрофи. Найбільша аварія за всю історію розвитку атомної енергетики сталася на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. В усіх демократичних країнах світу держава піклується за категорію своїх громадян, хто віддав здоров’я, став інвалідом захищаючи свою країну. Однією з таких категорій в Україні є громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Конституцією України Чорнобильську катастрофу визначено як катастрофу планетарного масштабу, а збереження генофонду українського народу – як обов’язок держави.

Кабінет міністрів, на сьогодні, подав законопроект до Верховної Ради, в якому пропонує існуючі пільги у вигляді закону скасувати і запропонувати їх встановлювати постановою Кабміну.

Але, доки не відбулось змін в законодавстві, особам, віднесеним до 1, 2, 3 та 4 категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено та гарантовано державою ряд пільг та компенсацій.

Громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС мають право на:

 • безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
 • безоплатне позачергове зубопротезування;
 • позачергове щорічне надання санаторно-курортних путівок або одержання за їх бажанням грошової компенсації компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні (для постраждалих І та ІІ категорій путівки надаються безкоштовно, для ІІІ — пільгова путівка або компенсація 70 % її вартості, для VІ категорії — пільгова путівка або компенсація 50 % її вартості).;
 • переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування. У разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року;
 • вступ поза конкурсом до вищих навчальних закладів, професійних навчально-виховних закладів з обов’язковим наданням гуртожитку на час навчання для тих, хто не має житла, гарантована виплата стипендії, підвищеної на 100 %. Вони навчаються за рахунок держави;
 • позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення.

Для постраждалих І і ІІ категорій:

 • 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків), комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законодавством; 
 • особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню;
 • у разі проживання у гуртожитку оплата за проживання провадиться у розмірі 50 процентів встановленої плати та інше;
 • безкоштовне користування всіма видами міського та міжміського транспорту (крім таксі, в якому менше 9 посадочних місць) (ліквідатори І та ІІ категорій);
 • пільгове встановлення та користування телефоном (для І категорії, для сімей, які мають дитину-інваліда, якщо інвалідність пов’язана з Чорнобильською катастрофою).
  Кожна жінка, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи має право:
 • на відпустку по вагітності і родах тривалістю 90 календарних днів до родів і 90 календарних днів після родів, яка обчислюється сумарно і надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до родів, з оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи;
 • жінкам, які проживають на території радіоактивного забруднення, під час вагітності надаються путівки для оздоровлення у спеціалізованих оздоровчих закладах.
  Стаття 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” визначає пільги для потерпілих дітей та їх батьків.

До дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні діти, які народились після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені матір’ю, яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Таким дітям видається посвідчення встановленого зразка серії Д, що підтверджує статус дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи, та надає право користуватися пільгами й компенсаціями, встановленими Законом. Дитяче посвідчення дійсне до досягнення потерпілою дитиною 18 років.

Кожна потерпіла дитина до вступу до школи (але не старше за 8 років) перебуває на повному державному забезпеченні через безплатне виховання (утримання) її у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначає Кабінет Міністрів України

Якщо дитина тимчасово не відвідувала дитячий дошкільний заклад (незалежно від причин), у такому разі виплачується допомога в розмірах, передбачених для дітей, які не відвідують дитячий дошкільний заклад, пропорційно до днів не відвідування.

Ті потерпілі діти, які не перебувають на повному державному забезпеченні (тобто не влаштовані до дитячих дошкільних закладів), забезпечуються харчовими продуктами на суму середньої фактичної вартості харчування в цих закладах, що встановлюються органами місцевого самоврядування, або виплачується грошова компенсація батькам на їхнє бажання. Тому, якщо дитина не перебуває на державному забезпеченні, щомісячна грошова допомога відповідно їй не надається, а виплачується щомісячна грошова компенсація батькам на суму середньої фактичної вартості харчування в дитячих дошкільних закладах, що встановлюються органами місцевого самоврядування для цих закладів

Крім того, надається пільга за оплати листків непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років у розмірі 100% заробітку незалежно від безперервного стажу роботу за весь період хвороби, включаючи санаторно – курортне лікування одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує нагляду батьків згідно з висновком лікарської консультаційної комісії медичного закладу, в якому дитина лікується чи перебуває на диспансерному обліку.

Також для потерпілих дітей передбачено:

 • безоплатний проїзд в межах України на всіх видах транспорту (крім таксі) дитині та особі, яка супроводжує хвору дитину до місяця лікування (реабілітації), оздоровлення і назад (за направленням медичних закладів), з правом позачергового придбання квитків;
 • безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, а також безоплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначається Міністерством охорони здоров’я України);
 • щорічне безоплатне забезпечення потерпілих дітей за місцем роботи одного з батьків путівками на оздоровлення строком до 2 місяців.

Потерпілі діти віком до 10 років забезпечуються путівками разом з одним із батьків або особою, яка їх заміняє, за умови, що останні належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Підготував викладач правових дисциплін О.М. Борозенцева