01 вересня 2014 року набирають чинності зміни внесені до Кримінального кодексу України, якими КК України доповнено Розділом XIV-1 (Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб). Так, підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 209, 306, частиною першою і другою статті 368-3, частиною першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2 КК України; від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258-5 КК України.

Злочини, передбачені статтями 209, 306, частиною першою і другою статті 368-3, частиною першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2 КК України, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони спрямовані на отримання нею неправомірної вигоди або створення умов для отримання такої вигоди, а так само на ухилення від передбаченої законом відповідальності. До юридичних осіб судом можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру такі як: штраф; конфіскація майна; ліквідація. Штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий.

Викладач правових дисциплін Л.А. Безрук