СТАТУТ

Клубу випускників коледжу Сумського національного

аграрного університету

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Клуб випускників коледжу Сумського національного аграрного університету (далі по тексту – Клуб) заснований громадянами України і є добровільною організацією, що здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, діючого законодавства і цього статуту.

1.2. Під терміном випускник Коледжу СНАУ мається на увазі випускник, що закінчив навчальний заклад за весь період існування навчального закладу починаючи від року його заснування (1903 р.) і аж до сучасного моменту.

1.3 Клуб діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.4. Адреса Клубу : 40019 м. Суми, с. Веретенівка, коледж СНАУ.

тел. (0542) 24-13-81, 63-01-95

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

веб-сайт: collegesnau.cc.ua

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

2.1. Метою створення і діяльності Клубу є сприяння зміцненню зв’язків між випускниками, студентами та друзями коледжу, захист та підтримка його авторитету, єдності та традицій, проведення оздоровчої, екологічної, любительської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності для захисту законних соціальних, економічних, творчих, науково-культурних, спортивних та інших інтересів членів Клубу та коледжу СНАУ.

2.2. Основні завдання Клубу:

2.2.1. Об'єднання випускників коледжу СНАУ для сприяння реалізації і захисту їх цивільних, соціальних, економічних і професійних прав і свобод.

2.2.2. Організація і надання всебічної соціальної, економічної та інформаційної підтримки коледжу СНАУ і сприяння зміцненню та розвитку його матеріально-технічної бази.

2.2.3. Підтримка і сприяння реалізації програм і заходів коледжу СНАУ в сферах освіти, науки, культури і мистецтва, профілактики і охорони здоров'я, фізкультури і спорту, для наукового, духовного і фізичного розвитку випускників, студентів і співробітників коледжу.

2.2.4. Пропаганда та підтримка традицій та пам’яті коледжу СНАУ, підняття його престижу.

2.2.5. Сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу у коледжі СНАУ у відповідності до технічного прогресу сучасного та передового досвіду в системі освіти.

2.2.6. Сприяння розбудові мережі партнерства і наданню консультаційної допомоги підприємствам та установам, де працюють випускники коледж.

2.2.7. Сприяння виконанню курсових та науково-дослідних робіт за реальними темами за замовленнями підприємств, на яких працюють випускники коледжу.

2.2.8. Сприяння організації проходження виробничої практики студентів на передових підприємствах, де працюють випускники.

2.2.9. Залучати у нових членів до Клубу.

2.3. Для реалізації статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством, Клуб діє в наступних напрямках:

2.3.1. Встановлює і підтримує зв'язки і контакти між зацікавленими випускниками коледжу та членами їх сімей.

2.3.2. Сприяє організації робочих місць для студентів і випускників коледжу, особливо потребуючих соціального захисту.

2.3.3. Сприяє випускникам, студентам і співробітникам коледжу в підвищенні їх професійної кваліфікації, перенавчанню і працевлаштуванню.

2.3.4. Надає допомогу членам Клубу, студентам, випускникам, ветеранам - співробітникам коледжу , що її потребують.

2.3.5. Сприяє коледжу в модернізації і розширенні матеріально-технічної і наукової бази, в поширенні прогресивних форм і методів ефективної системи освіти і підготовки кадрів.

2.3.6. Сприяє в розповсюдженню передового педагогічного і наукового досвіду коледжу в Україні та за кордоном.

2.3.7. Формує власні бази даних членів Клубу.

2.3.8. Сприяє проведенню зборів членів Клубу.

2.3.9. Приймає участь у просвітницькій діяльності.

2.3.10. Сприяє поширенню інформації про коледжу та залученню абітурієнтів для навчання.

 

3. ЧЛЕНИ КЛУБУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЗКИ

3.1. Членами Клубу можуть бути всі випускники коледжу СНАУ.

3.2. Членство в Клубі не виключає членства в інших організаціях.

3.3. Прийом у члени Клубу здійснюється на підставі особистої заяви-анкети.

3.4. Члени Клубу мають право:

- брати участь в усіх видах його діяльності;

- одержувати допомогу від керівних органів Клубу для здійснення своїх творчих ідей і пропозицій;

- одержувати консультації членів Клубу по відповідним питанням статутної діяльності;

- обирати і бути обраним у керівні органи Клубу;

- одержувати інформацію про діяльність Клубу.

3.5. Члени Клубу зобов’язані:

знати і виконувати вимоги Статуту;

активно сприяти реалізації статутної мети та завдань Клубу;

3.6. Припинення членства в Клубі відбувається:

- невиконання і порушення вимог Статуту;

- вибуття згідно особистої (або від колективного члена) письмової заяви.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ КЛУБУ

4.1. Для управління діяльністю Клубу створюються керівний орган - Рада Клубу.

4.2. Рада Клубу:

- визначає термін проведення зустрічей членів Клубу;

- визначає і виносить на пропозиції щодо зміни свого складу та перспектив розвитку Клубу;

- приймає у члени Клубу, реєструє членство в Клубі та приймає на підставі Статуту рішення щодо виходу або виключення членів Клубу;

- організує виконання рішень;

- визначає Виконавчого Директора;

- приймає внутрішні документи, що регулюють діяльність Клубу в межах своїх повноважень;

- надає звання «Почесний член Клубу випускників коледжу СНАУ», «Почесний випускник коледжу СНАУ».

4.3. Всі рішення Ради Клубу приймаються простою більшістю голосів його членів.

4.4. Президент:

- очолює Раду Клубу;

- здійснює загальне керівництво діяльністю Клубу;

від імені Клубу представляє Клуб в інших підприємствах і установах та у відносинах з усіма українськими і міжнародними державними та недержавними підприємствами і організаціями, а також іноземними громадянами згідно своїх повноважень;

- проводить безпосередні переговори з суб’єктами, які зацікавлені у співробітництві з Клубом;

4.5. Виконавчий Директор:

- організовує виконання рішень Ради Клубу;

- організує всю поточну роботу Клубу на правах заступника Президента Клубу;

- тимчасово виконує функції Президента Клубу у разі його відсутності;

- представляє звіти про діяльність;

- представляє інтереси Клубу у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами влади та управління.

Пропозиції та зауваження надсилайте на e-mail коледжу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.