Навчальна діяльність. Навчальний процес у цикловій комісії здійснюється молодим колективом фахівців високого професійного рівня.

Мета циклової комісії – формування нової генерації високоосвічених фахівців, інтелектуально розвинутих та творчо мислячих професіоналів. Викладачі мають достатньо високий науково-методичний потенціал, який реалізується в розробці нормативної документації, науково-методичного забезпечення дисциплін.

Склад ЦК обліково-фінансових та економічних дисциплін: 8 основних викладачів, в
тому числі: кандидати економічних наук – 3, викладачі вищої категорії – 5, І категорії – 1, ІІ категорії – 2, та 2 викладачі працюють за сумісництвом.
Голова ЦК – кандидат економічних наук, викладач вищої категорії Неженець Оксана
Петрівна

SFKS0009

Дисципліни, що викладаються:

 • Банківські операції.
 • Бухгалтерський облік;
 • Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках;
 • Бюджетна система;
 • Гроші та кредит;
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини;
 • Економіка і нормування праці;
 • Економіка підприємства;
 • Економічний аналіз;
 • Інвестування;
 • Інформаційні системи і технології в обліку ;
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах;
 • Казначейська справа;
 • Контроль і ревізія;
 • Менеджмент;
 • Облік і звітність у бюджетних організаціях;
 • Основи маркетингу;
 • Планування та організація діяльності підприємства;
 • Податкова система;
 • Політекономія;
 • Регіональна економіка;
 • Статистика;
 • Страхові послуги;
 • Технології галузі;
 • Управління витратами;
 • Фінанси підприємства;
 • Фінанси;
 • Фінансовий облік.