30 років формуємо повагу до права через довіру до правників

Циклова комісія правових і гуманітарних дисциплін входить до складу правового відділення. Правове відділення в нашому навчальному закладі було створено в 1989 році і вже відсвяткувало свій 30-річний ювілей.

   

Мета циклової комісії – формування еліти українського суспільства, професіоналів найвищої кваліфікації, здатних до утвердження справедливості в Українській Державі; засвоєння студентами коледжу системи базових загальнолюдських (духовно-моральних, історичних та культурно-гуманітарних) пріоритетів і цінностей, зокрема любов як принцип буття, сенс здорового способу життя людини, її місце та ціль у житті, саморозвиток і самовдосконалення, свобода творчості.

   

Основні аспекти правової культури в коледжі:

 • Творче вирішення проблем;
 • Оволодіння перспективними технологіями;
 • Реалізація і формування професійних навичок у реальних умовах;
 • Критичне мислення;
 • Творчість, ініціативність, креативність.

   

Ми вчимо:

 • орієнтуватися в законодавстві;
 • формувати професійні компетентності;
 • мобільно реагувати на виклики часу;
 • шукати істину;
 • відстоювати свою позицію.

   

Викладацький склад – 15 основних співробітників, в тому числі кандидатів наук – 2, викладачів-методистів – 3, старших викладачів – 1, викладачів вищої категорії – 10, викладачів І категорії – 1; викладачів ІI категорії – 2, спеціалістів – 3. З них 1 викладач навчається в аспірантурі.

   

Наші викладачі

 • багатогранні особистості;
 • методично обізнані;
 • мають високий рівень науково-дослідницької активності;
 • творчі особистості.

Педагогічний колектив  поєднує в собі енергію молодості та мудрого досвіду, постійно самовдосконалюється і працює заради формування всебічно розвиненої особистості.

IMG 6059

   

Дисципліни, що викладаються:

Фахового циклу

IMG 6078

 • Адміністративне право та процес
 • Виконавче провадження
 • Господарське право та процес
 • Державне будівництво та місцеве самоврядування
 • Державне (конституційне) право зарубіжних країн
 • Діловодство в юридичній практиці
 • Земельне право
 • Екологічне право
 • Інформаційне право / Право інтелектуальної власності
 • Конституційне право України
 • Кримінальне право
 • Кримінальний процес
 • Логіка
 • Митне право/ Міграційне право
 • Правове та кадрове забезпечення діяльності підприємства / Право соціального забезпечення
 • Політологія
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Основи права Європейського Союзу / Основи міжнародного права
 • Основи психології
 • Теорія держави і права
 • Теорія і практика медіації / Захист прав особи в суді
 • Трудове право
 • Фінансове право
 • Цивільне та сімейне право
 • Цивільний процес

    

Дисципліни гуманітарного циклу:

IMG 6088

 • Всесвітня історія
 • Історія держави і права України та зарубіжних країн
 • Історія України та української культури
 • Ораторське мистецтво
 • Основи філософських знань
 • Соціологія

   

Філологічні дисципліни:

IMG 6068

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Українська література
 • Українська мова
 • Українська мова за професійним спрямуванням

   

Сфера професійної діяльності майбутніх правників:

 • Спеціалісти в галузі правознавства, правосуддя, прокурорського нагляду та управління юстиції
 • Юристи в органах державної влади та місцевого самоврядування
 • Працівники нотаріальних контор та адвокатських об’єднань
 • Менеджери (управителі) з права
 • Менеджери з підбору, забезпечення та використання персоналу
 • Співробітники правоохоронних органів, приватні детективи, фахівці з дізнання
 • Віртуальний юрист/адвокат

Переконані, що професія юриста за своєю суттю є унікальною. Адже справжній юрист може змінити цей світ, зробити його кращим, більш безпечним та справедливим!

Запрошуємо саме вас на навчання і зробимо це разом!