Циклова методична комісія загальноосвітніх дисциплін входить до складу обліково-фінансового відділення.

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов'язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. 

Метою вивчення загальноосвітніх дисциплін є формування всебічно розвиненої особистості студента, що прагне до самовдосконалення.

Викладацький склад – 9 співробітників, в тому числі: викладачів вищої категорії – 6, викладачів І категорії – 2, викладачів ІI категорії – 1.

Дисципліни, що викладаються:

 • Безпека життєдіяльності;
 • Біологія і екологія;
 • Вища математика;
 • Географія;
 • Екологія;
 • Захист України;
 • Інформатика;
 • Інформатика та комп'ютерна техніка;
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • Інформаційні системи і технології у фінансових установах;
 • Комп'ютерні технології в юридичній діяльності;
 • Математика;
 • Основи інформатики та обчислювальної техніки;
 • Основи охорони праці;
 • Технології;
 • Теорія ймовірностей;
 • Фізика і астрономія;
 • Фізичне виховання;
 • Фізична культура;
 • Хімія.