IMG 20161206 130756

Якісна освіта – це освіта, яка формує у студентів системне мислення, виробничу, правову, інформаційну, комунікативну культуру, підприємницьку та творчу активність, уміння швидко орієнтуватись, аналізувати та спільно здійснювати проблемно-пошукову діяльність.

На мою думку, серед активних форм і методів навчання на особливу роль заслуговує робота в малих групах. Саме ця форма занять сприяє розвитку особистості студента, розвитку його творчого потенціалу, формує здатність працювати в колективі.

Залежно від змісту і мети навчання, специфіки навчальної дисципліни можливі різні варіанти організації роботи в групах. Це «мозковий штурм», «чорний ящик», «чайнворд». «словограма», тобто застосування різноманітних ігор. Дуже важливо, що в процесі інтелектуальної гри спрямовуються зусилля студентів на досягнення певної мети, формуються вольові якості. При цьому формуються самостійність, наполегливість, воля до перемоги. А наявність цих умов складає основу продуктивної праці.

6 грудня в групах 321 спеціальності «Економіка підприємства» та 221 спеціальності «Фінанси і кредит» відбулося підсумкове заняття з Політекономії у формі інтелектуальної гри. Гра складалася з декількох раундів. І раунд – привітання команд. Дуже оригінально, злагоджено і красиво прозвучало привітання команди «Лідер» - 221 група. Вони отримали максимальну оцінку – 10 балів. Команда «Пізнайки» - 321група доклала менше зусиль, а можливо проявила менше винахідності й отримала за привітання 8 балів. Потім перейшли до наступного раунду, який передбачав не тільки знання матеріалу з дисципліни, а й вміння мислити та рівень загальної ерудиції учасників гри. Знову високий клас показує команда «Лідер» і отримує 18 балів, а команда «Пізнайки» - 12 балів. Конкурс капітанів команд проходив майже на рівних. Далі гра проходила з вболівальниками. Закінчилась гра перемогою команди «Лідер», яка набрала 38 балів, а команда «Пізнайки» - 32 бали. Вітаємо переможців.

А.М. Самойленко, викладач політекономії