95097816 237766500653421 8934969140456718336 n

 

1. Юридичний факультет Сумського національного аграрного університету святкує 20 років успішної діяльності.

 01

2. Open Space на юридичному факультеті.
Open Space є логічним продовженням розвитку платформи інтерактивних засобів навчання, платформи «sоft-skills» юридичного факультету. Тут формується майбутній фахівець правознавець.

02 

3. Наукові здобутки 2020 року.
І Міжнародні судові дебати з трудового права (у дистанційній формі) на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. У змаганнях прийняло участь дев’ять команд. Почесне друге місце посіла команда юридичного факультету Сумського національного агарного університету «Adglorium».
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальностей "Інтелектуальна власність" та "Історія та археологія".
Перемога студенток юридичного факультету Сумського національного агараного університету Юлії Карпик та Кароліни Ромасенко.
IX Всеукраїнського турніру з класичних судових дебатів ULTIMA RATIO (вибірковий тур) перемога команди юридичного факультету Сумського національного агараного університету.

03 

4. Договори про співпрацю.

 • Договір про співпрацю між Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду та Сумським національним аграрним університетом
 • Меморандуму про двосторонню взаємодію та співпрацю між Сумським НДЕКЦ МВС та Сумським національним аграрним університетом
 • Договір про взаємодію та співробітництво з Територіальним управлінням державної судової адміністрації у Сумській області
 • Договір про взаємодію та співробітництво з Північно-східним міжрегіональним управлінням міністерства юстиції (м. Суми)
 • Договір про взаємодію та співробітництво з Господарським судом Сумської області
 • Договір про взаємодію та співробітництво з Сумським окружним адміністративним судом
 • Договір про взаємодію та співробітництво з Північно-східним офісом Держаудитслужби
 • Договір про взаємодію та співробітництво з Сумським обласним центром зайнятості
 • Договір про взаємодію та співробітництво з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області

04 

 

5. Викладацький склад юридичного факультету Сумського національного аграрного університету
До навчального процесу залучені креативні викладачі, відомі юристи практики, адвокати, прокурори, судді, землевпорядники.

Наприклад

Адвокати :

 • Запара Світлана Іванівна
 • Кравченко Іван Олександрович
 • Нежевело Валентина Вікторівна
 • Бойко Віталій Борисович
 • Маланчук Петро Михайлович
 • Щербак Світлана Володимирівна
 • Курбатов Денис

Судді:

 • Джепа Юлія Артурівна
 • Бойко Віталій Борисович

6. Можливість вивчати поглиблену англійську мову.
Юридичний факультет Сумського національного аграрного університету має унікальний освітній курс міжнародного права, що викладається англійською мовою. Викладають іноземні лектори, відомі фахівці в різних правових галузях знань, реалізовуються міжнародні проекти для викладачів та студентів. Участь студентів у міжнародних проектах у Польщі та Чехії. Без знання англійської мови важко бути сучасним та затребуваним.

Інформаційне забезпечення слухачів курсу:

 • Aleksieiev, Yuriy. History of Ukraine [Text] : textbook / Y. Aleksieiev. - 2-d edition. - Kyiv : Caravela, 2012. - 216 p.
 • History of Ukraine and Ukrainian Culture [Electronic resource] : synopsis of lectures 1st course daily form of education Industry Knowledge Management Direction of trainsng 073 'Management" / comp. A. M. Brychko. - SUMY : SNAU, 2016.
 • Ukraine in World War II [Electronic resource] : reference book. - Kyiv : Ukrainian Institute of National Remembrance, 2015. - 28 p.
 • Robak, I. U. History of Ukraine [Electronic resource] : textbook. - Kharkiv : KNMU, 2011. - 142 p.
 • Mysyk, Lesya. Legal English. Communicative aspect [Text] : textbook for law students and students of the humanities / L. Mysyk, I. Savka ; ed. L. Mysyk ; Ivan Franko national university of Lviv. - Kyiv : In Yure, 2013. - 290 p.
 • Mysyk, Lesya. Let's Read and Speak English - American English - Legal English. Theodore Dreiser "An American Tragedy" (book on US criminal justice process and not only...) [Text] : manual for students and students of the humanities / L. Mysyk, I. Savka ; ed. L. Mysyk ; Ivan Franko National University of Lviv Kyiv : In Yure, 2013. - 472 p.
 • Zapara, S. I. Curriculum OK22 General Theory of Law [Text] : lecture notes for 1-st year students of specialty 293 "International Law" / S. I. Zapara, N. V. Klietsova. - Sumy : SNAU, 2018. - 118 p.
 • CSABA VARGA. THEORY OF LAW. SZENT ISTVAN TARSULAT. Az Apostoli Szentszek Konyvkiadoja Budapest, 2012. 376 р.
 • Grossi, Paolo.
A history of European law / Paolo Grossi ; translated by Laurence Hooper. – 1st ed. p. cm. – 2010. 220 р.
 • Outline of U.S. history [Текст]. - Washington : Bureau of International Information Programs U.S. Department of State, 2005. - 368 p.
 • Blanning T.C. The Oxford Illustrated Yistory of Modern Europe. 1996
 • History of International Relations [Text] : lectures notes for 1-st year students full-time learning specialty 293 "International Law" / comp. N. Volchenko. - Sumy : SNAU, 2018. - 142 p.
 • Theory of International Relations [Text] : lecture notes for 1-st year students full-time learning specialty 293 "International law" / comp. N. Volchenko. - Sumy : SNAU, 2018. - 105 p.
 • Craig, Paul. EU law [Text] : next, cases, and materials / P. Craig, G. Burca. - 5-th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - 1162 p.
 • Schubert, Frank A.. Grilliot"s Introduction to Law and the Legal Sуstem [Text] : textbook / F. Schubert. - 6nd ed. - Boston : Houghton Miffin Company, 1996.
 • Mathias Reimann, Reinhard Zimmermann, The Oxford Handbook of Comparative Law. – 2008.- 1430 p.
 • Konrad Zweigert, Hein Kotz An Introduction To Comparative Law. – Third edition. - 1998.- 744 p.
  - About America : The Constitution of the United States of America with Explanatory Notes [Текст]. - Washington : Bureau of International Information Programs U. S. Department of State, 2004. - 88 p.
 • Fiaher, Louis. American Constitutional Law [Текст] / L. Fiaher. - New York : McGRAW-HILL, 1990. - 1413 p.
 • Foley, Linda Anderson. A Psуchological View of the Legal Sуstem [Text] : textbook / L. A. Foley. - Madison : Brown & Benchmark, 1993
 • Criminal justice 96/97 [Текст] / ed.: J. J. Sullivan, J. L. Victor. - Sluice Dock : Dushkin Publishing Group, 1996. - 244 p.
 • Bronstein A. Internationfl and Comparative Labor Law Current challenges International labour Organization. 2009. 285 p.
 • The Global Workplace International and Comparative Employment Law Cases and Materials Second Edition (Roger Blanpain, Susan Bisom-Rapp, William R. Corbett, Hilary K. Josephs, Michael J. Zimmer) Law and Business in New York. 2012. 991 p.
 • Mstthew W. Finkin, Guy Mundlak Comparative Labor Law. Cheltenham, UK Northampton, MA, USA. 2015. 491 p.
 • Aust, Anthony. Handbook of International Law [Electronic resource] : handbook / A. Aust. - [S. l.] : Cambridge University Press, 2002. - 842 p.
 • Public International Law Contemporary Principles and Perspectives Gideon Boas, 2012
 • Williamson, Oliver E.. Comparative Economic Organization. The Analуsis of Discrete Structural Alternatives [Текст] / O. E. Williamson. - San Francisco : ICS Press, 1994.
 • International law. Moscow: Progress Publishers. 1990. 296 p.
 • Robert L. Jordan, William D. Warren Commercial Law, 1987
 • Jones & Smith ASEAN and East Asian International relations, 2006.
 • Human Rights, Spiritual Values and Global Economy [Text] : scientific publication / ed. B. Sitek [et al.]. - [S. l.] : Ecko House publishing, 2011.
 • Souires, L. B. Legal Writing in A Nutshell [Text] : textbook / L. B. Souires, M. D. Rombauer. - Washington : West Publishing Co, 1982. - 294 p.
 • Holsinger, Ralph L.. Media Law [Текст] / R. L. Holsinger. - 2nd ed. - New York : McGRAW-HILL, 1991.
 • Schubert, Frank A.. Grilliot"s Introduction to Law and the Legal Sуstem [Text] : textbook / F. Schubert. - 6nd ed. - Boston : Houghton Miffin Company, 1996.
 • Criminal justice 96/97 [Текст] / ed.: J. J. Sullivan, J. L. Victor. - Sluice Dock : Dushkin Publishing Group, 1996. - 244 p.
 • Constitution of Ukraine. Adopted at the Fifth Session of the Verhovna Rada of Ukraine on 28 June 1996: официальное издание. - Kyiv : House of literature on languages of peoples of Ukraine, 1999. - 51 p
 • Fiaher, Louis. American Constitutional Law [Текст] / L. Fiaher. - New York : McGRAW-HILL, 1990. - 1413 p.

06 

7. СТРАТЕГІЯ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ СНАУ 2020-2030
Місією університету є створенння якісних умов для забезпечення повноцінної освіти шляхом поєднання сучасних методів навчання та наукових досліджень на основі укріплення наступних цінностей: Людина та її гідність; Сталий розвиток ; Знання та мислення; Лідерство та високі стандарти; Громадянська позиція та відповідальність перед суспільством; Культура, етичність і толерантність, Академічна доброчесність, Підприємніцька ініціатива.
Сумський національний аграрний університет реалізує свою місію шляхом досягнення таких стратегічних цілей:
1. Участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу, підприємніцької ініціативи з урахуванням цінностей концепції Сталого розвитку.
2. Формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння самореалізуватися в сучасних умовах, здатності до інтегрального (не обмеженого аналітичним мисленням), абстрактного, логічного та критичного мислення, до творчого мислення і генерування нових ідей на основі плюралізму думок.
3. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності.
4. Висока якість освітнього простору для учасників освітного процесу (загального доступу до інформаційних ресурсів, комфортного університетського середовища, як у навчальний так і позанавчальний час. Розвиток матеріальної бази Університету. Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу здібностей і талантів.
5. Активна Просвітницька діяльність, підвищення освітнього і культурного рівня громадян.
7. Налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.
8. Вивчення ринку праці та реагування на його попит розвитком актуальних спеціальностей/спеціалізацій. Розвиток внутрішньої платформи університетської освіти, актуальних сертифікованих курсів.
9. Всебічний розвиток професійного потенціалу науково-педагогічних працівників університету, з максимальним акцентом на практичну діяльність.
10. Розвиток інтерактивних засобів навчання, платформи «sоft-skills», «on-line» «e-learning» освіти.
11. Тісний інтегральний зв’язок між теорією, практикою та наукою.
12. Реалізація засобів академічної мобільності для представників академічної спільноти університету.
13. Широкі можливості розвитку англомовного простору, розвитку мов ЄС.
14. Запровадження для учасніків освітнього процесу системи заохочень та стимулювань.
15. Проведення якісної PR-кампанії, профорієнтаційної, адресної маркетингової роботи.
16. Укріплення академічних, професійно-орієнтованих, громадських зв'язків між Університетом та його випускниками. Розвиток за прикладом «Університетів з традицією» культури «Ендаументу» - Фонду розвитку університету.
17. Залучення до освітнього процесу найкращих фахівців світового та національного значення.
18. Формування освітнього середовища за формулою школа-коледж-університет на основі спільних цінностей та співпраці.
19. Забезпечення оптимізації навчальної та наукової роботи згідно принципу «більше наукової роботи – менше навчальних годин» або «більше навчальних годин – менше наукового навантаження».
20. Оптимізувати кількість навчальних дисциплін максимум до 4-ох на одну ставку із відповідним корегуванням годин.
22. Впровадження системи відеоспостереження в усіх корпусах, аудиторіях та гуртожитках Університету.
23. Підготовка всебічно розвинутих, активних і здорових членів суспільства. Забезпечити інтерес до здорового способу життя, спорту шляхом організації занять фізичної культури у формі секцій.
24. Розбудова управління сучасного університету шляхом запровадження електронного документообігу, електронного деканату тощо.