Коледж – друга родина для  студентів. І дуже важливо, щоб кожен із них зміг не тільки здобути професію, а й розкрити себе як особистість. Головною метою навчально-виховного процесу у нашому закладі є виховання свідомого громадянина, представника національної еліти, активного громадського діяча, з високими моральними та духовними якостями. Тому формування творчої молоді нерозривно пов’язане із відродженням нації, демократизацією суспільства, поглибленням самоврядування, що передбачає висунення молоді на керівні посади в різних сферах суспільства. Першим кроком є участь студентства у студентському самоврядуванні коледжу, відділеннях, групах.

IMG_7484 IMG_7467

У 2012-2013 навчальному році продовжує свою роботу студентська рада «Лідер», яку очолює Попов Дмитро, поповнилася новими членами. Адже саме від ініціативності і креативності студентської молоді буде залежати і наскільки цікавим буде навчальний процес, і корисним дозвілля.

Студентська рада «Лідер»